Ένας ανθρώπινος εγκέφαλος ζωγραφισμένος στον τράχηλο του Θεού

http://www.scientificamerican.com/blog/post.cfm?id=michelangelos-secret-message-in-the-2010-05-26

Advertisements